تماس با ما


کیلومتر 8 شمال به جنوب بزرگراه تهران – اصفهان – کنار گذر بزرگراه خرازی – خیابان شهیدان غربی – بین شماره 47 و 49

تلفن: 031-33274048
فکس:031-33270097
همراه: 09132224030 (جهت خرید با این شماره تماس بگیرید)

E-mail: info@wash-beton.com