معرفی محصولات


موارد مصرف واش بتن

حیاط – پارکینگ – پیاده رو – محوطه سازی باغ و ویلا – سطح شیب دار – مناطق سرد سیر – فضای پارک

نحوه نصب

کف فرش واش بتن باید به صورت بند باز نصب شود و بسته به سلیقه از حدود یک سانتی متر به بالا بین واش بتن نصب شده در هنگام نصب فاصله ایجاد شود. فاصله ایجاد شده بین واش بتن نصب شده را می توان با بند کشی پرکرد.

نحوه بند کشی

بند کشی موزاییک واش بتن همانند بند کشی آجر نما و سنگ نما می باشد و با ترکیب ماسه نم دار با سیمان و یا ترکیب پودر سنگ نم دار و سیمان با یکدیگر می توان فواصل را پر کرد بدون آنکه به لایه برجسته واش بتن آسیبی برسد.ترکیب نم دار بند کشی هیچ گونه چسبندگی به سطح واش بتن را در صورتی که کاملا خیس نشده باشد را ندارد. بعد از بند کشی مابقی ترکیب بند کشی که روی سطح واش بتن باقی مانده است را کاملا جارو کنید و چند ساعت بعد جهت استحکام قسمت بند کشی شده آن را آب دهید

احتیاط